EB 5 VİZESİNE BAŞVURMAK İÇİN GEREKENLER NEDİR? More »

EB-5 YATIRIMCI GÖÇMENLİK PROGRAMI More »

 

Ana Sayfa

EB-5 YATIRIMCI GÖÇMENLİK PROGRAMI

ana1Bölgesel Yatırım Merkezleri (Regional Centers) tarafından geliştirilen yatırım programları kapsamında, yerel ve genel ekonominin canlandırılması, issizliğin önlenmesi gibi ekonomik amaçlarla, program kapsamında belirtilen projelere yabancı yatırımcıların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. A.B.D hükümetince de desteklenen programın ekonomik durgunluğa çare olacağı düşünülmektedir.

Bu program dahilinde yabancı sermayeyi getiren kişilere ve ailelerine ABD’de daimi ikametgah hakkı (green cart statüsü)  ve sonrasında vatandaşlık hakkı verilmektedir.

arc2

BÖLGESEL MERKEZ PROGRAMI (PİLOT PROGRAM)

ana21990 yılında Kongre’nin izniyle çıkarılan ve ilk kez 1992’de pilot uygulaması yapılan göçmen yatırımcı programıyla vize alabilmek için yerine getirilmesi beklenen koşullar:

Yapılacak yatırım en az 10 Amerikan vatandaşına veya Yeşil Kart sahibine tam-günlük iş yaratmak veya mevcut 10 işin devamlılığını korumak zorunda. Bunun için de yatırımcıya iki yıllık süre veriliyor. Yani, göçmen yatırımcının, yatırımı yapar yapmaz en az 10 Amerikalıyı işe alması beklenmiyor. Bunu iki yıl içinde sağlaması isteniyor. Hatta bazı haklı gerekçelere dayandırılırsa, bu süre uzatılabiliyor da. Tam-gün istihdam haftada 35 saatlik iş olarak tanımlanıyor.
Eğer yatırım, vize programı kapsamındaki “özel bölgesel merkezlerde” yapılmışsa bu durumda yatırımcının 10 kişiyi doğrudan işe alması koşulu aranmıyor, bunun yerine, yapılan yatırım aracılığıyla ‘dolaylı biçimde’ özel bölgesel merkezde iş yaratılması/mevcut bir işin korunması koşulu yeterli olabiliyor.
Yatırımcı, kendisini, eşini ve çocuklarını istihdam ederek “en az 10 iş sahası açma” koşulunu yerine getirmiş sayılmıyor.
Program çerçevesinde, hemen hemen her eyalette ve başkent Washington’da olmak üzere 200’den fazla özel bölgesel merkez var. Bu merkezlerin örtüşen faaliyet alanları olduğu gibi farklılaştıkları faaliyet dalları da bulunuyor.